U poviru pinzionatu - Tarsia dialetto

Vai ai contenuti
U poviru pinzionatu.
A chiru juurnu pricisu d'ogni misi
ccù cantu du gaddhru si risbiglia,
si mintid'a mutanna e a cammisa
e ppì ìj ara posta u caminu piglia.

Cundijndu, cumi fussa nà festa,
va pì sì ritirà chiru pocu i pinziona,
quitu quitu, ma cù nà gamma lesta,
ci và mò, cà doppu c'è cumbusiona.

Ccù chiri sordi c'è poca d'alligrizza,
cà i bullettti i pagari sù assai tanti:
lùcia, gacqua, telefonu e munnizza
rimana cchì mani quasi vacanti.

Ara casa s'assetta e vida quantu resta,
cunta, ricunta, sù sembi chiddrhi:
“ma quali cundindizza, quala festa,
ccà mi puuzzi scippà sul'i capiddhri”.
Torna ai contenuti