Sirinata - Tarsia dialetto

Vai ai contenuti
Sirinata.
                    Sugnu vinutu suttu a stù barcunu,
                    prontu, ppì tti cantà nà canzuna
                    ppì tti cantà nà bella sirinata,
                    accussì si fa ar'annummarata;
                    ài purtati ccù mmìa atra ggente
                    ppì falla vinì bbona veramende
                    chini sòna bbùunu e cchì sà cantà
                    accussì 'unnì putimi lamindà.
                    E allura, amuru miu, ccù sindimentu,
                    accòglini a nuvi, tutta cundenta,
                    assettat' arrijti a stà finesta,
                    cavìmi cumincià stà bella festa.
                    E ogni tantu, cumi à ttìa ti piaci,
                    affacciati ppì mì jittà nù vasu,
                    sinnò stù cori mij 'un si dà paci:
                    tu i chist'ammmuru fatti pirsuasa.
Torna ai contenuti