Sirinata ara luna - Tarsia dialetto

Vai ai contenuti
Sirinata ara luna.
                  Ghè menzannotte e sùun'u mandulinu
                  sutt'a stù barcunu chijn'i rosi,
                  cchì juri dù limunu ndà nù giardinu
                  prufuma tutta l'aria e ogni cosa:
                  'à luna 'ndu cijlu para d'argijntu
                  treman'i frunni ccù nù poch'i vijntu,
                  juri dù munnu, si dorma stà fata
                  risbigliatala mò ccù nnà sirinata.
                 Ghè menzannotte, ti canti nà canzuna
                 ccù cijlu e i rosi cumi cumpagnìa,
                 cchì suspiri mij e ccù tanta passiuna,
                 cà 'ndà stu cori ghìa ccì  tijgni à ttìa.
                 'Oi luna, fammi lùcia à stù barcunu
                 fammilla affaccià dà stà finesta,
                 portit'i vasi e dunaccilli a gunu e gunu:
                 fammillu stu piaciri, lesta lesta.

Torna ai contenuti