Preghiera - Tarsia dialetto

Vai ai contenuti
Preghiera.
Curva, assittata sup'à nà seggia,
ghé pinsijrusa nà vecchiareddhra;
pensa ari figli càn'juti lundani,
aru tjimpu passatu, fujùtu di mani.
'A faccia 'ncrispata, i capiddhri janchi
nà lacrima scinna 'i l'uocchi stanchi;
quann'era giuvana, giuiusa, cundenta
chini s'aspittava stù tradimentu,
stù scherzu da vita, stà sorta 'nfilici
cà strazzad'i troppi e pur'i rarici.
'Nda casa granna 'un cè cchi'ù fuucu,
'à vucia è stutata,  tuttu ghé mutu.
Li rimana sula 'nà voglia i prigari
e a Ddìu i bbéni sùj raccummannari.
Torna ai contenuti