Na matinat'i vijndi - Tarsia dialetto

Vai ai contenuti
Na matinat'i vijndi (da un'idea di Maria Grazia Grispino).
Nu vijndi forti e friddi, stamatina,
sbattid'i finest'i na casa abbannunata,
ch'imposti rutt'e sckasciati, na ruvina,
e i purtijddhri, tingh'e tanghe, sbilanzati.

Mi stà stunnan'a capa, stu rumuru,
e pijnsi: "chisà chini cià nati e c'è trasutu,
quanda gioia e surrisi, 'nda stì muri,
e adduvi ghè sta ggenda, adduvi sinn'è juta."

"Chi m'interessa", 'ncapa a na menzura,
"a riminiari tutti sti cosi du passatu,
e vai studdianni, peij i nu griminsuru,
i  fatt'i na vota, i chiri ch'è stati?

Vida cchì matinata e cchì pinzijri
e ricuurd'i nu tijmmpi c'un gè cciù.
Vassulacchia a chiri chè stati ghijri,
u passatu ghè 'nda menda, u sa sulu tu".
Torna ai contenuti