'U pruvissuri dà musica - Tarsia dialetto

Vai ai contenuti
'U pruvissuri dà musica (il maestro Ciliberti).
                      M'àccuut'ara scola cà ghèra guagliunu
                       ppì mmì nsignà i noti, gùna appidùna;
                       tinijssi ì lizzioni ghinta à casa ttuva,
                       gherimi tanti, 'un cì trasija nù chijùvu;
                       avijssi nà passiuna, nà cultura rara,
                       puri si di mistìjri facìjsi ù scarparu;
                       vulìjsi minti 'nsìjmi nà banda musicala
                       e nuvi, 'ndanti, n'imparavami i scali
                       i “do, re, mi, fa, sol”, croma e biscroma
                       e ara fin'i l'annu ni dunavisi ù diploma.
                       Gherisi gauti, u nasu parìa à chiav'i viulinu,
                       ma ùnn'à fatta à banda, unn'èra distinu.
                       Però nà lassatu ù gustu, cumi nà maggìa,
                       di capisci à musica, di canusci st'armunìa.
Torna ai contenuti