'U bannista - Tarsia dialetto

Vai ai contenuti
'U bannista.
Tutu...tutu...tutu...
aru sùunu dà trùmmetta
n'affacciavimi dà finesta:
gherad'a vùcia dù bannista,
ni purtava cosi bboni o tristi;
si ccèrani i pisci ara chiazza,
o chiri cà vinnìja strazzi,
s'aviijm'ìjri tutti ara sala
dù Consigliu comunali,
o cù Sinnacu avìa dittu:
“si po' fà chisti e chissu”,
“l'acqua smancad'aru paisi
a chir'orario pricisu pricisu”;
'un si putìa gusà a cabbina
cumi nà specie i latrina
“picchì”, dicìa, “piscia piscia
tutt'u muru s'impracidiscia”.
I tanti nuvità dù ijurnu
i gridava tuurnu tuurnu,
e aru spissu chira cà dicìa
'unnù capiscìja manchi ghìa;
diddhru, prima i jittà u bannu,
ì vini s'innavìa vippit nà canna.

Ma su stati l'ultimi gridi
ì nà puìsia filicia, i ghìjri.

Torna ai contenuti