'Ndu tirettu - Tarsia dialetto

Vai ai contenuti
'Ndù tirettu.
Cì tijgni stipatu 'ndà nù tirettu
milli e milli paroli i stù dialettu,
e vaj dicijnnu: a cchì mi serva
téne stì cosi 'ndà nà cunserva?
I quanni a quanni mi venid'ù gulìu,
nì pigli nà manata ppì scrivi nà puisìa;
arrùunzu, i mmìschi, ci fazzi matìna
fign'a cché 'un mi vena fora nà rima.
Ma 'un chiamatimi pueta, 'un ci sugnu,
chiri su nata cosa, i natu munnu.
A mmìa m'abbasta cà 'nzorfa cà scrivi
po' trasa 'ndà l'anima, 'ndu cori arrivi.
Torna ai contenuti